• 105 Roosevelt Street CA

Termeni si conditii

VIII. Clauză de confidențialitate în domeniul protecției datelor cu caracter personal
1.1 Părțile trebuie să respecte normele și obligațiile impuse de legislația specială în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal și înțeleg că normele europene din Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD) precum și normele interne incidente, se aplică oricărui operator de date sau împuternicit situat în Uniunea Europeană și oricărei persoane care prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate situate în Uniunea Europeană sau care le furnizează servicii.
1.2 În înțelesul prevederilor RGPD, Beneficiarul (serviciilor contabile) are calitatea de Operator de date personale, iar Prestatorul (expertul contabil/contabilul autorizat) este Persoana împuternicită de operator (sau Împuternicit), care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, în conformitate cu art. 28 și următoarele din Regulament.
1.3 Împuternicitul acționează numai în baza instrucțiunilor primite de la Operator și va prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor vizate exclusiv în scopul executării obligațiilor asumate prin contract.
1.4 Operatorul este, în temeiul art. 24 din RGPD, responsabil pentru conformitatea cu cerințele Regulamentului 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, având obligația legală de a pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice și politici adecvate pentru ca cerințele RGPD să fie respectate și drepturile persoanelor vizate să fie protejate.
1.5 Nicio prevedere din acest contract nu degrevează părțile de responsabilitățile și obligațiile lor directe în materia conformității cu RGPD și a altor norme specifice în materia protecției persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.
1.6 Clauzele de mai sus se referă strict la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal, respectiv la măsurile tehnice și organizatorice privind securitatea prelucrării acestor date și nu aduc atingere independenței prestatorului în ceea ce privește respectarea și executarea serviciilor conform normelor legale și/sau profesionale, la termenele stipulate în acestea.

 

Conţinutul site-ului RANDOMDESIGN este protejat de Copyright.

RANDOMDESIGN şi RANDOM THERMO INSTALL sunt mărci înregistrate a RANDOM THERMO INSTALL SRL.

Toate textele, pozele, graficele şi alte elemente ce se regasesc pe acest site sunt proprietatea RANDOM THERMO INSTALL SRL.

Site-ul RANDOMDESIGN nu poate fi modificat, copiat, distribuit, transmis şi nici reprodus pe căi electronice, sau altele disponibile, în totalitate sau în parte, fără un acord prealabil primit în scris din partea RANDOM THERMO INSTALL SRL. Utilizatorii site-ului RANDOMDESIGN se vor abţine de la orice acţiune care ar facilita imitarea site-ului, construirea machetării sau reprezentarea produselor individuale de către aceştia sau de către alte persoane, sub sancţiunile prevăzute de prevederile legale în vigoare.

Din considerente de tehnică a dispozitivelor de pe care se vizualizeaza site-ul, este posibil să existe o variaţie a culorilor între reprezentarea de pe site-ul RANDOMDESIGN şi produsul original. Din aceste considerente va rugam sa luati legatura cu unul dintre colegii nostri de la Dep. Relatii Clienti / Ofertare, pentru a va pune la dispozitie culorile si materialele ce le regasiti pe site.

RANDOM THERMO INSTALL SRL isi rezerva in totalitate dreptul de a modifica / rectifica / inlocui / adauga informatiile, precum si orice alte elemente regasite pe acest site.

 

Open chat